ELEKTRONSKI NASLOVI UČITELJEV 5.-9. razreda  in INDIVIDUALNIH UČITELJEV ter SVETOVALNE SLUŽBE

 UčiteljElektronski naslov
5. ATATJANA FURJANtatjana.furjan@os-vv.si 
5. BJANA KOČEVARosvv.jana.kocevar@gmail.com
5. CMARJETA RAZTRESENmarjeta.raztresen@os-vv.si
5. DSARA KOTROMANsara.kotroman@os-vv.si 
6. ATOMY FARKAŠtomy.farkas@os-vv.si
6. BANDREJA KOSTREVCandreja.kostrevc@os-vv.si
6. CANITA BROLIHanita.brolih@os-vv.si
6. DANITA LOGARanita.logar@os-vv.si 
7. AJOŽE FRANKOucitelj.franko@gmail.com
7. BMITJA KOSmitja.kos@guest.arnes.si
7. CSABINA PETAČsabina.petac@guest.arnes.si
8. AMERCEDES SOJERmercedessojer21@gmail.com
8. BMARJANA MAVSARmarjana.mavsar@guest.arnes.si
8. CURBAN HERZOGUČENCI IN STARŠI:
urban.herzog.ucenci.osvv@gmail.com
UČENCI 8.C:
urban.herzog.kvs7cv@gmail.com
STARŠI 8.C:
urban.herzog.6c@gmail.com
8. DVIKTORIJA BIZJAN OGRINviktorija.bizjan@os-vv.si
9. AGREGOR ŽAGARStarši: gregor.zagar@os-vv.si
Učenci: astromafi@gmail.com
9. BPETRA ROTARpetra.rotar@os-vv.si
9. CANTONIJA SABOTIN PEČNIKantonija.sabotin@os-vv.si
 NATAŠA ARČON TRILERnatasa.arcon@os-vv.si
 VESNA BRANICAvesna.branica@guest.arnes.si 
 RENATA FILIPIČrenata.filipic@guest.arnes.si
 SUZANA FURJANIČ GLADEKsuzana.furjanic@os-vv.si
 VALERIJA JAPELJvalerija.japelj@os-vv.si
 SABINA JELENsabina.jelen@os-vv.si 
 MARUŠA KLOPČIČmarusa.klopcic@os-vv.si 
 IRENA KNEZirena.knez@os-vv.si 
 TEJA KOPRIVCteja.koprivc@os-vv.si 
 NAN LAPANJAnan.lapanja@os-vv.si 
 ALEŠ NOSAN alesek.nosan@gmail.com
 ROBERT PAVLIrobertpavli@gmail.com
 ANJA RAJBARanja.rajbar@os-vv.si 
 ROK ROJKOrok.rojko@os-vv.si 
 MIROSLAVA ŠIJANECmiroslava.sijanec@guest.arnes.si
 BOGDAN ŠILERbogdan.siler@os-vv.si 
 BILJANA VARAGIĆbiljana.varagic@guest.arnes.si
 DAMJAN VEHARdamijan.vehar@os-vv.si 
 AIDA ZORCaida.zorc@os-vv.si
   
 POLONA LIPOVECpolona.lipovec@guest.arnes.si
 SONJA DOMAZETsonja.domazet@os-vv.si 
 VOJKA ZUPANČIČvojka.zupancic1@guest.arnes.si
 KATARINA GRANDAkatarina.merjasec@os-vv.si
 PIKA POLONA BIŽALpikapolona.bizal@os-vv.si
 MATIC MURmatic.mur@os-vv.si
 ANDREJA PODOBNIKandreja.podobnik@os-vv.si

Pedagoški delavci na RS – e-naslovi za komunikacijo s starši

Šolsko leto 2020/21

Ime in priimeke-naslov
Celarec Metameta.celarec@gmail.com
Cin Viktorijaviktorija.cin@guest.arnes.si
Gojić Majagomaja.goji@gmail.com
Jakomin Marijajakominmarija@gmail.com
Jelen Sabinasabina.jelen@os-vv.si
Jelenc Lucijalucija.jelenc@guest.arnes.si
Karničar Tinatina.karnicar@guest.arnes.si
Klopčič Marušaklopcicmarusa@yahoo.com
Knežević Andreaajkic1@gmail.com
Kočevar Janaosvv.jana.kocevar@gmail.com
Kogej Dorisdoris.kogej@guest.arnes.si
Kos Suzanasuzana.kos@guest.arnes.si
Kotroman Sarasara.kotroman@gmail.com
Kraljič Kržič Vidavida.kraljic@guest.arnes.si
Levičnik Matejamateja.levicnik@guest.arnes.si
Makuc Danicadanica.makuc@guest.arnes.si
Martinc Irenamartincirena@gmail.com
Merjasec Katarinakatarina.merjasec@os-vv.si
Mikeln Majamaja.mikeln@os-vv.si
Ogorevc Marijamarija.ogorevc@os-vv.si
Ogris Rudirudi.ogris@gmail.com
Pavliha Katarinakatarina.pavliha@os-vv.si
Plemelj Matejamateja.plemelj@os-vv.si
Pirc Carmencarmen.pirc@gmail.com
Pirc Mancamanca.pirc@os-vv.si
Potočnik Damjanadamjana.potocnik@os-vv.si
Potočnik Violetavioleta_potocnik@msn.com
Rajačič Lidijalidija.rajacic@gmail.com
Rupnik Jasnajasnarupnik966@gmail.com
Slabe Suzanasuzana.slabe@guest.arnes.si
Šiler Bogdanbogdan.siler@os-vv.si
Šmarčan Inesines.smarcan@os-vv.si
Zagorc Anžeanze.zagorc@gmail.com
Zamuda Matejamateja.zamuda@guest.arnes.si
Zorc Aidaaida.zorc@os-vv.si
Zore Petrapetra.zore@gmail.com