MOBILNI TELEFON ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE  030 720 582 (OD 9.00 DO 15.00)

ELEKTRONSKI NASLOVI STROKOVNIH DELAVK V ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI

Polona Lipovec, pedagoginja: polona.lipovec@guest.arnes.si  

Katarina Granda, socialna delavka: katarina.merjasec@os-vv.si 

Sonja Domazet, psihologinja: sonja.domazet@os-vv.si  

POMEMBNI KONTAKTI IN POVEZAVE V PRIMERU STISKE ALI OGROŽENOSTI

·         Reševalci 112

·         Policija 113 ali 080 12 00 (anonimni telefon)

·         Dežurni epidemiolog (splošne informacije 031 646 617, 031 619 118)

·         Center za socialno delo Ljubljana, enota Ljubljana Šiška (01 58 39 800)

·         Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana(01 5837 535)

https://www.scoms-lj.si/si/aktualno.html

·         MISSS jematjaz@misss.org

·         TOM telefon (116 111)

·         Društvo za nenasilno komunikacijo (031 770 120)

https://www.drustvo-dnk.si/

·         SOS telefon za ženske in otroke (080 11 55)

·         Krizni center za ženske, otroke in žrtve nasilja (031 233 211)

·         Varna hiša (031 736 726)

·         Materinski dom Ljubljana (01 283 37 45, 051 422 024)

·         Zavod Pelikan Karitas – Materinski dom Ljubljana (01 366 77 21)

·         Telefon Samarijan (116 123)

·         Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (od 19.00 do 7.00)

·         Škofijska Karitas – osebe v duševni stiski 031 021 406 (od 9.00 do 16.00)

·         Lahko preverite povezavo https://www.psih-klinika.si/koristne-informacije/klic-v-dusevni-stiski/.

·         Društvo Ključ (080 17 22)

MATERIALNA POMOČ

·         Škofijska Karitas  (051 693 322 od 9.00 – 16.00)

http://www.karitaslj.si/

·         Rdeči križ Ljubljana (040 788 698  vsak dan od 8.00 do 14.00)

https://www.rdecikrizljubljana.si/

·         Zveza prijateljev mladine Moste Polje (01 54 43 043 – splošne informacije,

080 205 70 16 – humanitarna pomoč)